Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

Tijdens het eerste consult, waarvoor een uur of meer tijd gereserveerd wordt, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden? Daana komen aspecten over karakter en gewoontes aan de orde, en hoe uw psychische gesteldheid is. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om zo tot een homeopathische diagnose te komen. De homeopathische diagnose is volstrekt anders als de reguliere diagnose. Zo kan b.v. de reguliere diagnose migraine zijn en spreken wij in de homeopathie van een spigelia-beeld, omdat de verschijnselen overeenstemmen met het middel spigelia. Aan het eind van het consult wordt een middel voorgeschreven en een vervolgafspraak gemaakt, meestal voor een maand na het eerste consult. Tijdens vervolgconsulten zal het vorige consult en het resultaat van het voorgeschreven middel geƫvalueerd worden. Zonodig zal het probleem aan de hand van de nieuwe situatie opnieuw verder worden uitgediept. Bij een klein probleem zal dit meestal niet meer dan 3 of 4 consulten in beslag nemen. Bij een ernstig of chronisch probleem moet u rekenen op een behandelduur van een half jaar tot een jaar, waarbij consulten eenmaal per maand gebruikelijk zijn.