Veelgestelde vragen

Wat is homeopathie?
Homeopathie is de geneeswijze die twee eeuwen geleden door de duitse arts Hahnemann is ontwikkeld en die berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte (of eigenlijk herontdekte, want het was in de oudheid al bekend) dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen. Zo kan bijvoorbeeld een ui verschijnselen oproepen die lijken op een neusverkoudheid met niezen en traanogen , terwijl het homeopathisch middel allium cepa (gemaakt van de ui) een verkoudheid met dezelfde neusklachten kan genezen. Tegenwoordig beschikken wij over ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. De kunst van de homeopaat is voor zijn/haar patiënt dat ene middel te zoeken dat past als een sleutel op een slot bij zijn/haar klachten.

Spigelia Anthelmia

Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

Tijdens het eerste consult, waarvoor een uur of meer tijd gereserveerd wordt, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden? Daana komen aspecten over karakter en gewoontes aan de orde, en hoe uw psychische gesteldheid is. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om zo tot een homeopathische diagnose te komen. De homeopathische diagnose is volstrekt anders als de reguliere diagnose. Zo kan b.v. de reguliere diagnose migraine zijn en spreken wij in de homeopathie van een spigelia-beeld, omdat de verschijnselen overeenstemmen met het middel spigelia. Aan het eind van het consult wordt een middel voorgeschreven en een vervolgafspraak gemaakt, meestal voor een maand na het eerste consult. Tijdens vervolgconsulten zal het vorige consult en het resultaat van het voorgeschreven middel geëvalueerd worden. Zonodig zal het probleem aan de hand van de nieuwe situatie opnieuw verder worden uitgediept. Bij een klein probleem zal dit meestal niet meer dan 3 of 4 consulten in beslag nemen. Bij een ernstig of chronisch probleem moet u rekenen op een behandelduur van een half jaar tot een jaar, waarbij consulten eenmaal per maand gebruikelijk zijn.

Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben?
Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen een genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby’s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) die niet gevoelig zijn voor suggestie en bij wie dus het placebo-effect (dit is een reactie op een nepgeneesmiddel) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die een genezend effect hebben ervaren na innemen van een homeopathisch geneesmiddel. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de ziektetoestand de patiënt. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt gebeurt er soms een klein wonder. Het middel werkt als een prikkel voor de patiënt waardoor van binnenuit een genezingsproces in werking wordt gezet. Uiteindelijk geneest de patiënt dus zichzelf.

Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam?
Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar het volledige genezingsproces duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

Digitalis Purple

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten. Hiervoor zijn veel zelfzorgmiddelen bij drogist en apotheek te koop. Er zijn veel goede boeken in de handel die adviezen geven over zelfzorgmiddelen en veel homeopathische artsen geven cursussen over het gebruik van dit soort middelen. De grote kracht van de homeopathie ligt vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichts-klachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen, maar vooral klachten van psychische aard. Voor chronische aandoeningen is het niet aan te bevelen zelf te gaan dokteren, maar is het raadzaam een homeopathisch arts te raadplegen. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo’n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren, ook in gevallen waarin een volledige genezing niet mogelijk is, zoals bij kanker of bij aangeboren aandoeningen.

Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie?
Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte of bij een te langzaam of te snel werkende schildklier schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie aanslaat, kunnen de reguliere medicijnen over het algemeen verminderd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt en zonodig met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?
De naam ‘klassieke homeopathie’ geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de ‘klinische homeopathie’ worden geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten, zonder daarbij het volledige mensbeeld te betrekken. Deze vorm van homeopathie wordt vaak toegepast door huisartsen.

Voor wie is homeopathie geschikt?
Voor iedereen, voor mensen en dieren, en voor elke leeftijd. Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Het jonge organisme heeft meer reactiekracht en is tevens minder belast met allerlei giftige stoffen zoals medicijnen, alcohol, tabak en drugs.

Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?
Nee, hoewel vertrouwen wel belangrijk is in iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect : het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat het effect van homeopathie meer is dan het placebo-effect wordt duidelijk doordat het ook bij baby´s en dieren genezing brengt.

Hoe duur is een homeopathische behandeling?
Dat is erg afhankelijk van wat u zelf wilt, en met wat voor sorrt probleem u een homeopathisch arts bezoekt. Vaak kan een behandeling na 3 of 4 consulten afgesloten worden. Dit geldt echter niet voor de behandeling van langdurige chronische klachten. De praktijk leert echter dat ook in die gevallen meestal niet meer dan ongeveer 8 consulten per jaar noodzakelijk zijn, zodat er (omdat de meeste mensen goed verzekerd zijn voor complementaire geneeswijzen) voor vrijwel niemand reden is om om financiële redenenen van een behandeling af te zien.

Wordt homeopathie vergoed?
In het nieuwe zorgstelsel zit homeopathie niet in het basispakket. Het hangt dus van uw aanvullende verzekering af of de behandeling vergoed wordt. In de meeste gevallen vergoedt de verzekering 75% van de kosten tot een bepaald maximum. Het is raadzaam uw polis even door te lezen voor u een afspraak maakt met een homeopathische arts.